• ØDE: 100 meter inn langs skogsbilveien bak skiltet som viser kommunegrensen mellom Birkenes og Froland, var det litauerne hadde sitt narkotikadepot. FOTO: Helge Corneliussen.

Amfetaminliga dømt som «mafia»

Fire av hovedmennene som forsynte Sørlandet med amfetamin, er dømt til ti års fengsel.