• FOTO: Kystatlas

Trafikkulykke i Mandal

En person ble brakt til legevakt etter en front mot front-kollisjon på Malmø i Mandal.