• MINNEPLATE: De som ikke kom hjem. Minneplate og foto av de som tjenestegjorde på Evjemoen da krigen kom - og som mistet livet under andre verdenskrigen. - Det gjør inntrykk fremdeles, fastslår oberstløytnant Trygve Johansen. FOTO: Johs. Bjørkeli

100.000 soldater skrev lokalhistorie

Over 100.000 soldater tjenestegjorde på Evjemoen fra 1912 til 2003. Nå har disse og den militære lokalhistorien fått sitt eget museum på Evjemoen.