• FALT I DØDEN: Tor Magne Reinertsen (30) falt om lag åtte meter mellom husveggen og dette stillaset. FOTO: Kyrre Styve / Vestnytt

Døde etter fall på åtte meter fra stillas

Tor Magne Reinertsen fra Vennesla døde etter at han falt åtte meter ned fra et stillas på Sotra torsdag. Familien reagerer på hvordan stillaset var satt opp.