• SPLITTET: Kirkemøtet sa torsdag ja til homofilt samlevende i vigslede stillinger. Prøveavstemmingen viste 47 for, og 33 mot. Fredag er det endelig votering.

Agder sier nei, Kirkemøtet ja

Seks av de sju delegatene fra Agder sa nei, men prøvevoteringen på Kirkemøtet sa ja til homofilt samlevende i vigslede stillinger torsdag.