Natt til mandag 14. august

I løpet av helgen ble flere biler ved Klodeborg pukkverk gjenstand for innbrudd.