Alle avganger forsinket

Alle dagens avganger med Christian IV er utsatt.