Til New Orleans for å bygge hus<p/>

Tolv elever fra tømrerlinja på Tangen skal reise til New Orleans for å hjelpe med å bygge opp byen etter orkanen Katrina.