Hva er ditt forhold til Superspeed?

Det er fem år siden Color Lines nye danskeferja gikk fra Kristiansand for første gang. Hvilket forhold har du til ferja?