• EKSTREME HOLDNINGER: Politiet i Kristiansand møtte onsdag formannskapet for å fortelle om kriminalitet blant unge under 18 år. Politistasjonssjef Ole Hortemo og Kari Bertelsen fra ungdomsteamet jobber med å hindre både høyreekstreme og islamistiske miljøer fra å slå rot i Kristiansand. FOTO: Fotobestilling FVN

Stanser ekstremismen med dialog

Politiet i Kristiansand har startet et omfattende samarbeid med muslimske miljøer i Kristiansand. De mener de har klart å forhindre ekstreme miljøer i å vokse fram.