OSLO: Det hevder Microsoft Norge på grunnlag av en undersøkelse som er utført av InFact blant 520 ansatte og 100 virksomhetsledere i norske bedrifter. Undersøkelsen viser at hver arbeidstaker mottar over 25 e-poster i gjennomsnitt per dag, og at en tredel av de ansatte føler at de mottar for mye.

– Alle virksomheter og organisasjoner bruker e-post, men svært få har innarbeidet rutiner og regler for bruk av denne type kommunikasjon. Så godt som ingen får opplæring i bruk av e-post, noe som medfører tapt produktivitet, dårlig kommunikasjon, misforståelser og juridisk risiko, skriver Microsoft Norge i en pressemelding om InFact-undersøkelsen.

Det blir også vist til en tidligere undersøkelse der konklusjonen er at hver tredje mail som sendes, er overflødig.

Pressemeldingen inneholder også noen gode råd, blant annet disse: «Send e-post til så få mottakere som mulig», «jo kortere, jo bedre» og «tren ansatte på relevant funksjonalitet og arbeidsprosesser».