Kristiansand: Det er Statistisk sentralbyrå som opplyser at det i 2001 ikke var noen økning i antall foreldre som gav sine døtre samme navn som vår kronprinsesse. I 1968 gjorde imidlertid Sonja et hopp på navnetoppen, i forbindelse med at Sonja Haraldsen giftet seg med daværende kronprins Harald.Julie var i fjor det mest populære jentenavnet i Norge. 523 jenter fikk da dette navnet. På plassene etter fulgte Ida (471), Sara (451) og Thea (422). 621 nye nordmenn fikk i fjord navnet Markus. De tre neste mest brukte guttenavnene var Kristian (572), Martin (531) og Andreas (522).Navnetoppen i sør

25 jenter i Vest-Agder fikk i fjor navnet Ida. På navnetoppen videre fulgte Martine, Julie, Malin, Emilie, Marte, Thea, Kristine, Emma, Sofie, Sara, Silje. Helene, Anna, Nora, Amalie, Camilla, Mathilde, Marie og Ingrid.Det var 25 gutter i Vest-Agder som fikk navnet Marius. På de neste 19 plassene kom: Tobias, Kristoffer, Jonas, Daniel, Martin, Markus, Christian, Sander, Henrik, Ole, Andreas, Aleksander, Thomas, Fredrik, Benjamin, Joakim, Mathias, Simen og Philip.De 20 mest populære jentenavnene i Aust-Agder var i fjor i denne rekkefølgen: Malin, Ida, Thea, Sofie, Silje, Maria, Julie, Emilie, Caroline, Amalie, Helene, Anna, Vilde, Stine, Sara, Sandra, Kristine, Ingrid, Henriette og Emma. Navnetoppen for gutter i Aust-Agder var som følger: Andreas, Daniel, Kristian, Anders, Thomas, Marcus, Marius, Jonas, Fredrik, Ole, Martin, Adrian, Mathias, Christoffer, Magnus, Benjamin, Stian, Mats, Joakim og Håvard.Flere navn

24,4 prosent av jentene og 22,4 prosent av guttene har flere fornavn. Det er stadig færre som får mer enn ett fornavn. I tillegg har 1,6 prosent av jentene og 1,5 prosent av guttene bindestrek i navnet sitt. For begge kjønn er det 45 prosent som har mellomnavn.Mest brukte dobbeltnavn er Ole Kristian og Ole Martin. 506 gutter har André som annet fornavn. Det dominerer totalt foran Kristian/Christian med 200.Blant jentene er det flest Ida Marie og Emma Sofie. 631 jenter har Marie som annet fornavn, 365 Sofie.