Kommunen bruker Husbank-millioner til ordinær drift