- Manglende fylkessamarbeid kan gi mangel på fagfolk