Kom hjem og fant huset rasert

I løpet av natten har noen rasert et bolighus på Konsmo.