Det kommer frem i en pressemelding fra politiet i kveld.

Politiet skal etterforske om stortingspolitikere har brutt loven i forbindelse med at de fikk pendlerleiligheter fra Stortinget.

«Oslo politidistrikt viser til siste tids medieoppslag vedrørende folkevalgtes praktisering av Stortingets pendlerregelverk», skriver Oslo-politiet.

«Oslo Statsadvokater har i dag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget».

Noen minutter etter beslutningen kom meldingen om at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) går av.

– Uholdbart å ha stortingspresident under etterforskning

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, sier Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

Aftenposten har ikke fått bekreftet hvilke politikere som er under etterforskning. Statsadvokat Lars Erik Alfheim understreker overfor Aftenposten at han ikke har satt noen begrensninger for politiet.

Han har vist til medieoppslag om seks politikere, men det er opp til etterforskningen å avdekke hvilke som eventuelt skal få status som mistenkt.

Aftenposten har i høst avslørt at flere politikere har eid bolig i nærheten av Oslo samtidig som de har hatt pendlerbolig. Det har de kunnet få fordi de har oppgitt til Stortinget at de har vært folkeregistrert andre steder i landet.

I tillegg har Adresseavisen avslørt at stortingspresident Eva Kristin Hansen i tre år fikk stortingsleilighet selv om hun eide bolig i Ski. Dagens Næringsliv skrev i 2019 at Himanshu Gulati (Frp) meldte flytting fra Lillestrøm til en leilighet som lå så langt unna Stortinget at han fikk rett på pendlerbolig.

Aftenposten har også tidligere avdekket at Tore Storehaug (KrF) og Sveinung Rotevatn (V) har fått pendlerbolig mens de har vært folkeregistrert på gutterommet. Ingen av dem har hatt utgifter for å bo hjemme, men de har ikke eid bolig i nærheten av Oslo.

På vegne av Fylkesnes skriver kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i SV at de ikke har noen informasjon om hvem som skal etterforskes. Sveinung Rotevatn har også sendt en SMS til Aftenposten:

– Jeg har ikke fått beskjed om at jeg er under noen etterforskning i alle fall. Jeg fikk som dere vet tildelt pendlerbolig i 2013–2017 i tråd med regelverket. Det er fremdeles uavklart om det er en fordel jeg skulle skattet av eller ikke. Der avventer jeg en avklaring fra Stortinget og Skatteetaten.

Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen (H) ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette har jeg ikke hørt om før nå og har ingen kommentar, svarer han i en sms.

Kristian Tonning Riise skriver i en tekstmelding at han ikke har informasjon om hvilke saker politiet ser på.

– Jeg har heller ingenting å skjule. Jeg har hele tiden hatt utgifter til egen bolig, i en periode to boliger. Som jeg tidligere har uttalt til media, har min boligsituasjon i en kortere periode å gjøre med private forhold knyttet til tredjeparter som jeg ikke har hatt noen fordel av. Skulle politiet ønske noe informasjn, bidrar jeg selvfølgelig gjerne til det.

Derfor starter etterforskningen

I etterforskningsordren viser lederen av Oslo statsadvokatembeter, førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim, til flere saker som er avslørt i høst.

Aftenposten har i en rekke saker avdekket hvordan flere stortingsrepresentanter har fått gratis boliger i Oslo av Stortinget, selv om de har eid boliger mindre enn 40 kilometer fra nasjonalforsamlingen.

Reglene sier at politikerne må være bosatt mer enn fire mil fra Stortinget for å få gratis pendlerbolig.

Tirsdag skrev Adresseavisen om hvordan den tidligere stortingspresidenten fikk pendlerleilighet, selv om hun eide bolig i Ski 29 kilometer unna.

– Jeg er ingen kjeltring. Jeg har ikke ment å gjøre noe galt, sa Hansen.

Statsadvokaten viser til uttalelser om at flere folkevalgte har gitt feilaktige opplysninger om bosted, og «derigjennom mottatt en ubrettighet fordel/vinning ved at de er tildelt pendlerleilighet i Oslo på uriktig grunnlag».

«Gjennom media har det i løpet av høsten fremkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk», skriver Alfheim.

Oslo statsadvokatembeter mener straffeprosessloven kommer til anvendelse, selv om ingen hittil er anmeldt for forholdene.

«I lys av det fremkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri (straffeloven § 371 flg.) ved at en eller flere folkevalgte har oppgitt feilaktige opplysninger til Stortinget og som har medført at de(n) urettmessig har fått tildelt pendlerbolig i Oslo og derigjennom skaffet seg en uberettiget vinning», heter det i etterforskningsordren.

Straffelovens paragraf 371 har en strafferamme på inntil to år. Den stiller krav om at man med forsett har skaffet seg uberettiget vinning.

Vil ha raskest mulig etterforskning

Statsadvokaten kjenner ikke til om det kommer noen politianmeldelse fra Stortinget.

De understreker også at politiet vil klarlegge det som taler mot politikerne som etterforskes, og det som taler til deres fordel.

«Etterforskningen skal gjennomføres så raskt som mulig, og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller ulempe», skriver Alfheim.

Etterforskningen er hjemlet i straffeprosesslovens paragraf 225 andre ledd, som sier at «Riksadvokaten og vedkommende statsadvokat kan gi pålegg om å iverksette etterforskning og om hvordan den skal gjennomføres».

Statsadvokaten viser også til paragraf 226 bokstav a, som sier at «formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for avgjøre spørsmålet om tiltale».

Økokrim: – Helt nødvendig at politiet undersøker

– Jeg synes det er bra at Oslo politidistrikt har åpnet etterforskning, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

– Det er helt nødvendig at politet undersøker om det er begått straffbare handlinger ut fra det som har kommet frem i offentligheten.

– Det er viktig for tilliten til våre folkevalgte at også de behandles på samme måte som andre folk. Men de skal ikke behandles strengere enn andre.

Økokrim-sjefen snakket torsdag med Alfheim i Oslo statsadvokatembeter om pendlerboligsaken.

– Siden denne saken nå er oppe i offentligheten, var det naturlig at vi diskuterte den. Vi diskuterer ulike saker kontinuerlig, sier Lønseth.

Han understreker at Økokrim tilbyr assistanse til alle politidistrikt, også Oslo politidistrikt, om de skulle be om det.