– 70 kroner ekstra utgjør ikke den store forskjellen