Full alarm etter oppblus­sing: – Begynner å få kontroll