AGDER: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) rapporterer at Agder har fått sitt første tilfelle av apekopper.

Det dreier seg om en mann i alderen 30-39 år. Hvilken kommune mannen bor i er ikke oppgitt.

31. mai ble det første tilfelle av apekopper i Norge kjent. En person bosatt i Viken fylke fikk da påvist apekopper etter nylig å ha vært på reise i utlandet.

Global helsekrise

Apekopper ble i juli definert som en global helsekrise av Verdens helseorganisasjon (WHO).

De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse. De fleste blir friske uten behandling, og kun i sjeldne tilfeller ser man alvorlig sykdom eller dødsfall.

Får vaksiner

Apekopper er vanligst i en del land i Vest- og Sentral-Afrika, men det er nå et pågående utbrudd i flere land. Det er tidligere blitt påvist apekopper i både Danmark, Sverige og Finland.

Helsedepartementet har opplyst at Norge vil få en andel av apekopp-vaksinene som EU skal anskaffe.