• Dette er Breivika på Kuholmen. Den nye boligen sentralt i bildet, mens søsteren og to fettere til Jan Vincents Johannessen bor til høyre. FOTO: Vegard Damsgaard

Pikant nabostrid om gangrett

Ekteparet Grov har bygd tre etasjers villa i strandsonen på Kuholmen. Men for å komme til sjøen må de tråkke et par meter over eiendommen til Jan Vincents Johannessen og hans to fettere.