• 3D-bildet viser første byggetrinn av Kjellandsheia på Oftenes i Søgne, hvor Repstad Eiendom har solgt 27 av 61 enheter. (NB: Bildet er ment som en illustrasjon, og ikke et presist bilde på hvordan området vil se ut ferdig utbygd.) FOTO: Aptum AS

Solgte 40 tomter på rekordtid

Startskuddet er gått for salget av det som blir tidenes største boligutbygging i Søgne.