KRISTIANSAND: Laveste risikonivå er under 50 tilfeller over to uker, der Folkehelseinstituttet (FHI) mener risikoen er under kontroll.

Til sammenligning har Oslo mest med 206 meldte tilfeller per 100.000 innbyggere så langt i år. Deretter følger Viken med 190 og Rogaland med 162 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Slik oppsummerer FHI situasjonen i Norge i sin ukentlige situasjonsrapport som ble publisert onsdag.

Mindre smitte

I løpet av uke to (11.−17. januar) gikk antall meldte tilfeller ned i alle fylker. I Agder har det vært en nedgang i antall tilfeller i de to siste ukene. I årets første uke ble det meldt 111 tilfeller. 45 tilfeller i den neste.

– 14-dagers insidensen var 47 per 100.000 ved slutten av uke én, og 51 per 100.000 ved slutten av uke to, skriver FHI i rapporten.

Færre tester

Det er færre som tester seg i Agder nå. Samtidig går smitteandelen ned blant dem som tester seg.

I uke to ble 16,5 personer testet per 1 000 innbyggere i Agder. Uka før var det 24,4. Andelen positive blant de testede har gått ned fra 1,5 prosent til 0,87.

Sammenlignet med Oslo: Der var nesten fire prosent av alle testene positive.

To av fylkets 25 kommuner, Kristiansand og Lindesnes, hadde insidens over 50 per 100.000 og flere enn 10 tilfeller de siste 14 dager.

Usikkert R-tall

Reproduksjonstallet for Norge viser at epidemien sannsynlig er i en synkende fase, skriver FHI som nå estimerer gjennomsnittet av reproduksjonstallet siden 27. desember til 0,7.

I Agder, med utgangspunkt i 27. desember, er R-tallet 0,89. Marginalt lavere enn 0,9 i forrige uke. Trenden er usikker fordi FHI beregner det som 95 prosent sannsynlig at R-tallet er mellom 0,1 og 1,8. Reproduksjonstallet sier hvor raskt epidemien øker eller avtar, ikke om den er på et høyt eller lavt nivå.