FHI: – Den britiske virus­vari­anten vil overta helt etter hvert