• FOTO: Vegard Nekstad

Utenfor livsfare etter arbeidsuhell

En mann falt fire meter ned under demontering av en kran på National Oilwell i Søgne.