• FOTO: Kjartan Bjelland

En tillitsvalgt stilte

Mens en rekke tillitsvalgte ved Sørlandet Sykehus Arendal stilte da nei-siden hadde en ulovlig markering i sykehusets vandrehall mandag, var den en som stilte da ja-siden leverte et opprop utenfor sykehuset torsdag. De andre hadde ikke tid.