Små bensinstasjoner sliter

De siste ti årene er 758 bensinstasjoner lagt ned her i landet, de fleste lå i Distrikts-Norge.