• STRIDENS KJERNE: Kristin Tofte Andresens eiendommen i Amerikaveien i Søgne. Da hun søkte om å fradele tre tomter på eiendommen, fikk hun først nei, siden ja. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Rådmann-saken: - Ubehagelig og belastende

Kristin Tofte Andresen opplever ståheien rundt søknaden hennes om å skille ut deler av eiendommen som svært vanskelig og krevende.