• FRIVILLIG: Olaug Steinbru er en av mange som jobber gratis for Frelsesarmeen. FOTO: Lars Hollerud

Julegryta er på plass

Som en julegave, kloss ved juletreets fot, henger den. Egentlig bidrar julegryta til mange julegaver.