• FOTO: Amund Hestsveen

Ser du fotgjengeren?

Det gjør kanskje ikke bussjåføren heller.