• JERNBANEBROA: Gunnar E. Nøding, regiondirektør i Rom Eiendom region sør/vest, kikker ut mot Jernbanebroa i Kristiansand fra bygget hvor Rom Eiendom holder til. Han håper at det kan etableres fire felt på denne broa fremfor å bygge ei ny, og at det dermed kan spares store pengesummer. FOTO: Reidar Kollstad

- Plass til fire felt på Jernbanebroa

I 2006 slo Multiconsult fast at det er mulig å etablere fire felt på Jernbanebroa i Kristiansand. Rom Eiendom mener løsningen kan spare skattebetalerne for en milliard kroner.