Det blir E39-rundkjøring på Tangvall

E39-trafikken bes ta hensyn til lokaltrafikken.