• Arne Skare (t.h.) sammen med advokat Sveinung Johnsen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Tidligere Valle-prest kjemper for troverdigheten

Ankesaken mot Skare starter i Agder lagmannsrett på Hovden i dag.