• LOGO: Farsundsfirmaet får likevel ikke bruke denne logen på sine produkter.

Får ikke bruke «Ida» likevel