• SKISSE: Slik var svømmehallutbyggingen opprinnelig tenkt. Leder for foreldrene på ungdomsskolen, Oddbjørn Aanonsen, mener svømmehallen må flyttes fra høyre siden til venstre side av Venneslahallen. FOTO: EGERDAHL & NORDBØ AS

Foreslår privat finansiering av svømmehall

Leder av foreldreutvalget ved Vennesla ungdomsskole, Oddbjørn Aanonsen, godtar ikke av skoleutbygging utsettes for å få svømmehall.