• Tacopoet: Mari Eikeland (19) skrev oppmuntrende dikt og faktaopplysninger for å få folk til å handle taco og salat på Joker Tinnheia. FOTO: Reidar Kollstad

Poesi i tacohylla

En intern konkurranse i Joker-kjeden fikk Mari Eikeland (19) til å skrive taco-dikt.