• Fått bygget alt: Statens vegvesen har fått penger til alle prosjekter som har lagt inne i handlingsplanen, påpeker regionvegsjef Kjell Inge Davik FOTO: Kjartan Bjelland

Derfor er ikke Agder med på samferdselsløftet

Da transportplanen 2010–2019 ble vedtatt i 2009, var det uten større veiplaner for Sørlandet. Dermed er det ikke ferdige veiprosjekter å bevilge penger til i 2013.