• KAN KJØPES: Grunneier Knut Repstad tilbyr 200 hytteeiere å kjøpe tomta de fester. Advokat Bjørgulv Rygnestad representerer grunneieren, og sier svært mange av hytteeierne er interessert i å kjøpe. Bildet er fra området rundt trekket i Bortelid. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vil innløse 200 festetomter på Bortelid

200 hytteeiere på Bortelid har fått tilbud om å kjøpe festetomta si for 180.000 kroner.