• FOTO: TOR ERIK SCHRØDER FOTO: Tor Erik Schrøder

Ordføreren delte ut velkomstpakker

Det var 180 påmeldte til ”ny-tilflytter-dag” på rådhuset.