Folkeavstemning vedtatt

Årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti sier ja til folkeavstemning om ett Agder.