Mistet lasten på møtende bil

Bilfører kan bli anmeldt for manglende sikring av forskalingslemmer.