• GJORDE ENDRINGAR: Avtalen mellom Bykle og Color Line vart signert ombord på Superspeed 22. oktober av ordførar Jon-Rolf Næss (th) og Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line. Næss hadde då akseptert endringar i avtalen utan å seie ifrå til kommunestyret, fordi han ikkje ville risikere at signeringa vart utsett. Til venstre: Øyvind Eikaas, leiar for turoperasjon i Color Line.

Får kritikk etter Color Line-avtale

Då ordførar Jon-Rolf Næss (Ap) signerte ein samarbeidsavtale med Color Line, hadde han akseptert endringar i avtalen utan å legge dei fram for dei folkevalde. No får han kritikk.