• LANGS JORDENE: Turstien er lagt utenfor dyrket mark, og mange timer gikk med før Knut A. Knutsen, Gerd Heddeland, Solveig Laudal Knutsen, Kjetil Heddeland og mange andre kunne bruke turløypa " Heddeland rundt". FOTO: Roar Greipsland

Helt rundt på Heddeland

Turløypa som dugnadsgjengen brukte et par tusen timer på, har blitt mer enn populær.