Ønsker egen plan for lavinntektsfamilier: – Må ta noen bevisste valg