Har gitt millionlønn til lederen og investert i leilighet