Åpner for vindkraft på land – men setter en klar betin­gelse