• – Vi synes det er galt at politikerne skal ta fra oss den lille sola vi har, sier naboene, her med Frivillighetens hus – som skal rives – til venstre. Foran ses Alvejordet steinerbarnehage, med de ansatte Nancy Smith, Louis Solheim Ann Mari Didden, Signe Hovd Nilsen og Sissel Gilberg. Bak står beboere, fra venstre nestleder Åsmund Åmdal i Eg velforening, Unni Unhjem fra styret i Solbergveien borettslag, og naboene Geir Martin Andersson, Svein Rune Olsen, Cecilie Keim, Håvard Wiig, Kristine Skaar og Siren Winjor. FOTO: Vegard Damsgaard

Kritiske til at Røde Kors vil bygge høyblokker

Røde Kors vil rive Frivillighetens hus og reise tre høyblokker med 100 leiligheter. Naboene på Eg ber organisasjonen holde seg til humanitært arbeid.