• Asylsøker Azeb Wolday Teklu ønsker ikke å forlate mottaket i Vennesla, og vil fortsette å bo i nærheten av nettverket sitt. Nå blir hun uansett flyttet til et nytt mottak. Her med sønnen Mathias (2), og Bjørg Johansen som hjelper dem. FOTO: Henrik Ihme

- Jeg frykter å bli flyttet langt vekk, hvor jeg ikke har noen

Asylsøker Azeb Wolday Teklu har bodd fire år på mottak i Vennesla. Nå legges det og andre kommunale mottak ned, og hun frykter å bli flyttet langt vekk fra alle hun kjenner.