• TRANGT: Det var stor interesse for å høre hvordan bedriftene på Sørlandet vurderer utsiktene for fremtiden. Johnny Bernander var møteleder da Konjunkturbarometeret for Agder ble lagt fram torsdag. FOTO: Kjartan Bjelland

- Nesten dobbelt så stor oljeøkonomi på Sørlandet som resten av landet

Selv om Sørlandet er nesten dobbelt så avhengig av olje— og gassnæringen som resten av landet, skaper det ikke stor bekymring.