Ingen tiltak

Oppvekstdirektør Arild Rekve har ikke iverksatt spesielle tiltak mot influensaepidemi før skole— og barnehagestart torsdag.