• I 2004 klagde politiker Dag Vige første gang på hindringer for syklister i Havnegata (bildet til venstre). Først ti år etter er hindringene borte (bildet til høyre.)

Det tok ti år før dette hinderet ble fjernet

Ti år etter at Dag Vige første gang klaget på dette hinderet i Havnegata, er det endelig borte.